enpl

Ogólnopolska konferencja „Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka”, Gdańsk 19 – 20 lutego 2016

Posted:

Jaka była rola mediów społecznościowych w promocji Konkursu Chopinowskiego? Jakie narzędzia promocji i komunikacji stosowane są w Tate Modern i Victoria&Albert Museum w Londynie? Jak skutecznie promować kulturę online i offline? Instytut Kultury Miejskiej oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają 19 i 20 lutego do Gdańska na konferencję dla osób zajmujących się public relations i marketingiem kultury.

Do wygłoszenia prelekcji, dyskusji i opisów studiów przypadku zapraszani są praktycy, zajmujący się wdrażaniem strategii komunikacji w instytucjach kultury i skuteczną promocją projektów kulturalnych. O komentarze poprosimy obserwatorów życia kulturalnego w Polsce i na świecie – dziennikarzy, badaczy kultury, socjologów, twórców. Konferencja łączy ze sobą wiedzę (19 lutego – prelekcje, panele dyskusyjne, prezentacje studium przypadku, krótkie warsztaty) oraz praktykę (20 lutego – szkolenia).

Wśród prelegentów konferencji są m.in.: Jassie Hunt zajmująca się komunikacją i marketingiem w Tate Modern i Victoria&Albert Musuem w Londynie, Natalia Hatalska, Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie, Agata Kwiecińska – rzeczniczka Konkursu Chopinowskiego 2015, Kazimierz Monkiewicz oraz Aleksandra Stańczuk z Narodowego Centrum Kultury, Olga Wysocka z Instytutu Adama Mickiewicza, Zuzanna Stańska z Moiseum, Łukasz Maźnica z ekultura.org, Anna Król z GoCulture, Marcin Niewęgłowski z Socjomanii, autor bloga CreativeIndustries.co, czy Artur Jabłoński, twórca bloga arturjablonski.com.

Organizowanych jest wiele spotkań dotyczących promocji i marketingu przeznaczonych dla osób z branży reklamy, PR i mediów społecznościowych. Uczestnicząc w tych wydarzeniach zazwyczaj należy zamieniać sobie „klienta” na „widza” czy „uczestnika”. Naszą konferencją chcemy stworzyć miejsce poświęcone specyfice pracy z marketingiem i PR w instytucjach kultury – opowiadają Marta Bednarska i Monika Serafin – z Instytutu Kultury Miejskiej.

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in łączenie skutecznej promocji kultury w on- i offline, przegląd najnowszych badań dotyczących marketingu kultury, zmiany w uczestnictwie w kulturze, odbioru kultury, „Co po wielkim otwarciu? – jak prowadzić skuteczną strategie promocyjną w nowych instytucjach kultury?”, „Biznes a kultura? Gdzie przebiega granica?”, studia przypadków dotyczące nowych narzędzi, a także inspirujące pomysły na promocję (również z zagranicy).

Marketing i kultura nie zawsze wydają się oczywistym połączeniem, mimo że co raz częściej mówi się o dziele sztuki jako o produkcie, a o widzach jako o klientach. Nie chodzi jednak tylko o język. Prowadząc od wielu lat szkolenia i spotkania dla praktyków kultury, staramy się przekonywać, że bez dobrego, prostego i zrozumiałego komunikatu, jak również traktowania promocji, jako projektu kulturalnego, nie zdobędziemy zaangażowanych uczestników. Przede wszystkim nie też dotrzemy do ludzi, którzy nie znają naszych działań a tym bardziej do tych, którzy w ogóle nie mają jeszcze potrzeb korzystania z dóbr kultury – mówi Aleksandra Stańczuk – z Działu Komunikacji Narodowego Centrum Kultury

Drugi dzień to całodniowe szkolenia, które będę odbywały się pod patronatem programu Kadra Kultury Narodowego Centrum Kultury oraz szkoleń prowadzonych przez IKM. Przygotowane tematy to m.in.: „Media społecznościowe w promocji instytucji kultury. Narzędziownik”, „Webdevelopment. Jak zbudować serwis internetowy”, „Współpraca z mediami”, „Strategia społecznościowa w instytucji kultury”. Wymagane są wcześniejsze zapisy.

Do udziału w konferencji zapraszamy praktyków kultury, menedżerów public relations, mediów społecznościowych i menedżerów projektów. Osoby z instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, indywidualne osoby zainteresowane tematem. Pierwszy dzień konferencji to dyskusje i praktyczne prezentacje, po których odbędą się krótkie warsztaty.

Udział w dwudniowym wydarzeniu, na które składają się konferencja (19.02) oraz warsztaty (19.02 popołudniu) i szkolenia (20.02 – całodniowe) jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników rozpocznie się pod koniec grudnia na stronie www.marketingwkulturze.pl, która ruszy równocześnie z zapisami. Przewidujemy 300 miejsc dla słuchaczy. Przy rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Konferencja „Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka”
Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Narodowe Centrum Kultury
Termin: 19 – 20 lutego 2016 roku | Miejsce: Gdańsk | Koszt: Bezpłatna

Instytut Kultury Miejskiej tworzy wydarzenia kulturalne w przestrzeni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działania i wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie. Bacznie obserwujemy zmiany w komunikacji instytucji kultury, projektów i wydarzeń kulturalnych. Chcemy naszym dwudniowym spotkaniem zainicjować szereg innych, poświęconych tematowi komunikacji i promocji kultury. www.ikm.gda.pl
Instytutu Kultury Miejskiej realizuje szereg działań wspierających kadry kultury. Animacja Pomorze to program szkoleń, którego celem jest dzielenie się wiedzą na temat zarządzania i promocji w kulturze oraz tworzenie sieci współpracy ośrodków kulturalnych z Gdańska i regionu, Akademia Nowych Mediów zaprasza do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań i technologii, które wspierają pracę osób prowadzących projekty kulturalne (przykładem jest kompleksowy kurs „Social media w instytucji kultury”), a Akademia Active Citizens od lat oferuje szkolenia dla członków pomorskich organizacji pozarządowych.

Narodowe Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie promocji oraz rozwoju kultury polskiej, promuje nowoczesne standardy zarządzania w kulturze, wspiera rozwój kompetencji zawodowych pracowników sektora kultury, inicjuje, prowadzi i wspiera projekty badawcze, edukacyjne i kulturalne, skierowane do sektora kultury.

Naszym celem jest przygotowanie kompetentnej kadry, umiejętnie łączącej wyzwania artystyczne z realiami gospodarki rynkowej oraz stworzenie możliwości podnoszenia kompetencji sektora kultury, przygotowania specjalistów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców (projekt Kadra Kultury).

 

Rejestracja:

www.marketingwkulturze.pl

 

Regulamin:

Regulamin Konferencji

Podziel się:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tags: ,

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • Pinterest