BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

Postępowanie 01/ZC/IKM/2017

Pliki dotyczące postępowania 01/ZC/IKM/2017 (Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej)

1_ZC_IKM_2017_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1_ZC_IKM_2017_Protokół z otwarcia ofert 28.04.2017Projekt i wykonanie wp-expert