BIP Instytutu Kultury Miejskiej

Wyszukaj w biuletynie...

01/ZC/IKM/2018 – Wybór oferty najkorzystniejszej

Ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu złożył Wykonawca Pozkal Sp. z o.o. Sp.k.

01:ZC:IKM:2018_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

01/ZC/IKM/2018 – Otwarcie ofert

Przedmiot postępowania: druk i dostawa książek dla Instytutu Kultury Miejskiej.

14 lutego 2018  r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Złożono 5 ofert. W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

01:ZC:IKM:2018_Protokół z otwarcia ofert SKANProjekt i wykonanie wp-expert