enpl

Akademia Active Citizens

Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.

Opieka merytoryczna nad warsztatami: Anna Urbańczyk, Barbara Borowiak.

Więcej informacji:
Anna Urbańczyk, koordynatorka projektów społecznych w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku,
e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl, tel. 58 760 72 16

 Najbliższe warsztaty

  • 16 – 17 października „Diagnoza lokalna szyta na miarę” | Agata Urbanik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zapisy trwają do 9 października 2016 roku)

Formularz należy odesłać do 9 października 2016 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15

Prowadząca warsztaty

Agata Urbanik – Socjolożka, trenerka i facylitatorka. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu. Absolwentka Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Studiowała w Instytucie Studiów Społecznych UW im. Roberta B. Zajonca. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w których blisko współpracuje z grupami osób. Pracuje metodami warsztatowymi. Projektuje i prowadzi badania jakościowe, w tym badania ewaluacyjne i diagnozy lokalne. Od 2011 roku szkoli w trzech głównych obszarach: badań społecznych i diagnoz lokalnych, procesów partycypacyjnych i myślenia projektowego. Posiada Certyfikat Jakości Szkoleń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych II stopnia.

Współtwórczyni kilku dobrze zrecenzowanych publikacji m.in.: „Przepis na diagnozę. Poznaj młodych i środowisko lokalne” wraz z Aleksandrą Daszkowską-Kamińską, Aleksandrą Gołdys, Marią Makowską (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2013), „Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej” (Instytut Socjologii UW, Warszawa 2011).

Więcej informacji: www.poledialogu.org.pl, www.fb.com/poledialogu

Warsztaty, które odbyły się w 2016 roku + materiały powarsztatowe

Warsztaty, które odbyły się w 2015 roku + materiały powarsztatowe:

Warsztaty, które odbyły się w 2014 roku + materiały powarsztatowe:

Warsztaty, które odbyły się w 2013 roku + materiały powarsztatowe:

Patronat honorowy:

mpips_jpg-300x64

Partner:

corp

Podziel się:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • Pinterest
DCSIMG