enpl

Akademia Active Citizens

Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną.

W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Active Citizens składa się z siedmiu dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Grupa docelową są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci i absolwentki obu pomorskich edycji programu Aktywna Społeczność.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wymagają jednak wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16 osób. Zgłoszenia (formularze rekrutacyjne) przyjmujemy na adres: active.citizens@ikm.gda.pl.

Opieka merytoryczna nad warsztatami: Anna Urbańczyk, Barbara Borowiak.

Więcej informacji:
Anna Urbańczyk, koordynatorka projektów społecznych w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku,
e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl, tel. 58 760 72 16

Warsztaty, które odbyły się w 2016 roku + materiały powarsztatowe

Warsztaty, które odbyły się w 2015 roku + materiały powarsztatowe:

Warsztaty, które odbyły się w 2014 roku + materiały powarsztatowe:

Warsztaty, które odbyły się w 2013 roku + materiały powarsztatowe:

Patronat honorowy:

mpips_jpg-300x64

Partner:

corp

Podziel się:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • Pinterest
DCSIMG