enpl

W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie) uczestnictwa w kulturze

To przegląd raportów z badań i innych publikacji na temat przemian kultury w Polsce. Książka może zainteresować samorządowców, planistów miejskich, pracowników socjalnych, ekonomistów czy osoby z instytucji kultury. Jest też wartościową pozycją dla studentów i wykładowców kierunków społecznych i humanistycznych – ponieważ jak podkreśla Agata Bachórz – syntetyzuje wątki dotyczące nowoczesnych badań nad kulturą rozproszone w wielu miejscach. Jest dobrym punktem wyjścia dla śledzenia współczesnej refleksji nad kulturą.

Raport bardzo dobrze podsumowuje toczącą się w ostatnich latach w Polsce debatę na temat tego, czym jest kultura, jaką rolę odgrywa w życiu społecznym, jak można ją badać. Wpisuje się także w dyskusję nad naturą kulturowej partycypacji, nad deficytami tego rodzaju praktyk i nad możliwymi wariantami ich badania – czytamy we fragmencie recenzji naukowej Marka Krajewskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. – Publikacja należy do tych tekstów, które wypełniając istotą funkcję porządkującą, wykraczają poza proste zadanie systematyzacji i zawierają cenną wartość dodaną – w postaci interpretacji i krytyki oraz propozycji zmiany analizowanej w nich sfery rzeczywistości.

Książka opisuje zmianę sposobu mówienia o kulturze i jej roli w życiu społecznym. Współcześnie od kultury oczekuje się przede wszystkim, aby nie była wyłącznie kulturą. Publikacja porusza również problemy uczestnictwa w kulturze, opisując między innymi, bariery uczestnictwa, nowe formy aktywności kulturalnej oraz różne typologie uczestnictwa w kulturze. Autorzy poświęcają uwagę także praktycznym wątkom badań kultury, przydatnym dla pracowników instytucji kultury takim jak: badania odbiorców i komunikacja z publicznością. Część metodologiczna opracowania poświęcona jest badaniom praktyk uczestnictwa w kulturze dając, między innymi, przegląd technik badawczych i akcentując nowe sposoby prowadzenia badań.

Autorzy:

Agata Bachórz, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Gdańskiego. Jej zainteresowania dotyczą m.in. socjologii podróży oraz codzienności. Autorka książki „Rosja w tekście i doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”.

Krzysztof Stachura, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych”. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań online.

W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze, Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2015
Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej

Kontakt w sprawie zakupu: piotr.mielcarek@ikm.gda.pl

Podziel się:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • Pinterest